Hoe aanmelden

De afsprakenbalie

Nadat u door uw huisarts of medisch specialist bent doorverwezen, nodigen wij u uit voor een intakegesprek met een psychiater en een psycholoog of een sociaal psychiatrische verpleegkundige. 

Met u bespreken we wat er aan de hand is, wat u wilt bereiken en wat u daarvoor nodig heeft. Het heeft onze voorkeur, uiteraard als u dat wilt, dat familie en naasten bij dit gesprek aanwezig zijn. Soms is het nodig dat er nader onderzoek plaatsvindt om tot een goede diagnose te komen. Ons breed samengesteld team maakt daarna een behandeladvies. In een adviesgesprek wordt de diagnose en het behandeladvies met u (en uw familie) besproken, waarna de behandeling kan starten.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met:

Behandelsecretariaat, Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie
Locatie Huize Padua
Kluisstraat 2
5427 EM Boekel
088 – 846 00 23
E: lvb-psychiatrie@ggzoostbrabant.nl

www.ggzoostbrabant.nl