Voor wie wij er zijn

Het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie op Huize Padua is er voor mensen vanaf 18 jaar die naast een psychiatrische aandoening ook een verstandelijke beperking hebben.

Een verstandelijke beperking komt vaak tot uitdrukking door problemen op school, het werk of in het contact met anderen. Als deze zich voordoen lukt het vaak niet om hiervoor de goede oplossing te vinden. Door middel van een IQ onderzoek kan bekeken worden of bij u een verstandelijke beperking hiervan de oorzaak is.

Onze behandeling voor uw psychiatrische probleem is altijd afgestemd op uw talenten en mogelijkheden, maar ook op uw beperkingen. Samen met u en uw naasten bespreken we uw wensen en verwachtingen en hoe onze behandeling hier een bijdrage aan kan leveren.