Consultatie

Margriet Laar, Psychiater & Programmaleider
Margriet Laar, Psychiater & Programmaleider

Consultatie: kennis en expertise staan ter beschikking

Het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie biedt naast behandeling en diagnostiek ook consultatie aan professionals en (zorg)organisaties. Consultatie kan bijvoorbeeld bestaan uit behandelinhoudelijk overleg, plaatsingsadvies, bejegeningsadvies. Daarbij kan het gaan om individuele professionals zoals huisartsen of specialisten, maar ook om organisaties zoals VG-instellingen, MEE of GGZ-wijkteams, die zorg verlenen aan deze doelgroep. 

Voor vragen op dit gebied kunt u contact opnemen met: Margriet Laar, psychiater & programmaleider,  via:

GGZ Oost Brabant,  behandelsecretariaat Hoogspecialistisch Centrum LVB-Psychiatrie

Locatie Huize Padua
Kluisstraat 2
5427 EM Boekel
T 0492 - 84 63 14
www.ggzoostbrabant.nl