Uw cliënt aanmelden

Als u uw patiënt / cliënt wilt aanmelden bij het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie kunt u dit doen via het aanmeldfomulier. Huisartsen kunnen ook kiezen voor een verwijzing via Zorgdomein.

In het aanmeldformulier worden alle benodigde gegevens opgevraagd waaronder het verslag van verricht intelligentieonderzoek. Voor een spoedige en zorgvuldige verwerking van uw aanmeldingen verzoeken wij u alle gevraagde informatie mee te sturen.

Na de aanmelding nodigen wij uw patiënt uit voor een multidisciplinair intakegesprek. Hierbij zijn betrokken hulpverleners en naasten van harte welkom. Vaak kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren bij de intake.

Op basis hiervan geven we een advies over diagnostiek en behandeling. 

Informatie en contact

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Esmay Haacke, GZ-psycholoog & Programmaleider. Zij  is  beschikbaar voor overleg over een (potentiële) aanmelding of consultatie. U kunt haar bereiken via:

GGZ Oost Brabant,  behandelsecretariaat Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie

Locatie Huize Padua
Kluisstraat 2
5427 EM Boekel
088 – 846 00 23
www.ggzoostbrabant.nl