Intake en diagnose

Afname psychologisch onderzoek

Bij de intake kijken we wat er aan de hand is en wat u wilt bereiken. Daar passen we de behandeling op aan. Deze kan kort- of langdurend zijn. Tijdens de behandeling besteden we ook aandacht aan het verbeteren van uw vaardigheden.

Bij het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie werken we snel en zorgvuldig: 

  • Nadat u door uw huisarts of medisch specialist bent doorverwezen, nodigen wij u uit voor een intakegesprek met een psychiater, psycholoog of een sociaal psychiatrische verpleegkundige. Met u bespreken we wat er aan de hand is, wat u wilt bereiken en wat u daarvoor nodig heeft. Een familielid of naaste is van harte welkom om bij dit gesprek aanwezig te zijn.
  • Soms is dan nog niet helemaal duidelijk waar uw klachten vandaan komen, dan is het nodig dat we meer onderzoek te doen.
  • Als duidelijk is wat er aan de hand is (diagnose), maakt ons team, dat bestaat uit allerlei deskundigen een behandeladvies.
  • We bespreken de diagnose en het behandeladvies vervolgens met u. Daarna kan de behandeling starten. Deze kan kort of langdurend zijn. We bieden poliklinische behandeling, deeltijdbehandeling, en als dat noodzakelijk is, is ook een opname op één van onze klinische afdelingen mogelijk.
  • Tijdens de behandeling van uw klachten kijken we ook hoe we u kunnen helpen bij het ontwikkelen van uw vaardigheden en kwaliteiten en groei van uw zelfvertrouwen.

In deze folder vindt u beknopte informatie over enkele zaken die voor u van belang zijn als u in behandeling komt bij GGZ Oost Brabant, waar het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-P onderdeel van uitmaakt.