Voor wie zijn we er?

Het Hoogspecialistich Centrum voor LVB-Psychiatrie (LVB-P) van GGZ Oost Brabant biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een lichte verstandelijke beperking en vaak een lager emotioneel ontwikkelingsniveau. Daardoor is er vaak sprake van problemen met de zelfredzaamheid en/of het adaptief vermogen. Ook mensen met een zwakbegaafdheid kunnen bij ons terecht als behandeling in de (specialistische) ggz onvoldoende aansluit.

Het zorgaanbod van LVB-P is gericht op het hele leven, niet uitsluitend op de psychiatrische aandoening. Het uiteindelijke doel is dat cliënten met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en leven in hun eigen omgeving.