Programmaraad

Het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie biedt de best mogelijk zorg op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en actuele richtlijnen. Om de ontwikkelingen doorlopend in de gaten te houden en de kwaliteit van de zorg te bevorderen heeft LVB-P een eigen programmaraad die maandelijks bijeenkomt.

De programmaraad is – net als de teams – multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een psychiater,  SPV-en, een rehabilitatiedeskundige, een ervaringsdeskundige, een verpleegkundige en GZ-psychologen. Leden van de programmaraad hebben contacten met andere zorgorganisaties, landelijke samenwerkingsverbanden en universiteiten.

De programmaraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de leiding van LVB-Psychiatrie over de inhoud van de zorg. Ook adviseert de programmaraad aan de andere zorgonderdelen van GGZ Oost Brabant over de best mogelijke zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening. Onderwerpen die spelen zijn onder andere het meten en bevorderen van kwaliteit, het logisch organiseren van de zorgprocessen en het maken van toekomstplannen voor het centrum. De programmaraad heeft ook een grote rol gespeeld bij het ontwikkelen van de visie en missie van het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie.