Diagnostiek

Afname psychologisch onderzoek

Brede diagnostiek: wat is er aan de hand?

Om een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is, kan psychologisch onderzoek verricht worden. De diagnostiek gaat hierbij verder dan enkel de classificerende diagnostiek; we proberen een geïntegreerd beeld te schetsen van de cliënt, van waaruit de huidige klachten begrepen worden. Kenmerkend is dat we bij psychologisch onderzoek indien mogelijk ook het systeem en/of begeleiding betrekken.

Met psychologisch onderzoek kan o.a. gekeken worden naar psychiatrische aandoeningen, intelligentie, de emotionele ontwikkeling, het adaptief vermogen en persoonlijkheidskenmerken. Uiteraard nemen we ook de sterke en gezonde kanten van iemand mee in het geïntegreerde beeld.

Voor het uitvoeren van de diagnostiek beschikken we over een gespecialiseerd diagnostisch team, bestaande uit o.a. een psychiater en psycholoog.